title icon 照南國民小學「一校一藝團、一校一技藝」網站
menu_top_background
:::
20170113社團成果發表會
:::

苗桐鼓臨 客花喝采https://youtu.be/-2VsPKc3MwY

採茶歌/Do Rie Mihttps://youtu.be/8F985t9xEc4

國樂柳琴—月光變奏曲https://youtu.be/3XKWYqlUGwg

舞蹈表演—美麗舞https://youtu.be/1iO47xNB160

小星星/往事難忘https://youtu.be/o0wccEzJ2Yw

國樂二胡—牧羊女https://youtu.be/XkjTMA7o8jQ

知足/小酒窩https://youtu.be/BVeZWVCPg-g

老鼠愛大米https://youtu.be/xVba22G5Sjw

舞蹈表演—Bing Binghttps://youtu.be/A5NLl93XWSA

Sugar/ 小幸運https://youtu.be/rEuYY_LGkJk

小毛驢/ Proud of youhttps://youtu.be/5T3HQn-RzeY

暖暖https://youtu.be/qLjPpyfuJ3s

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome