title icon 景山國小衛生保健暨健康促進學校網頁
menu_top_background
:::
視力就診矯正率統計表
:::
景山國民小學102學年第1學期_裸視視力不良就醫率統計表(含戴鏡正常)
           
           
  B:裸眼視力不良人數(含戴鏡視力正常) A:分母中有診斷的人數
           
  年級 裸眼視力不良人數B 就診人數A 就診率(A/B)
  3 3 100.000%
  二年級小計   3 3 100.000%
  2 2 100.000%
  三年級小計   2 2 100.000%
  4 4 100.000%
  四年級小計   4 4 100.000%
  7 7 100.000%
  五年級小計   7 7 100.000%
  6 6 100.000%
  六年級小計   6 6 100.000%
    全校合計 22 22 100.000%
menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome