title icon 三灣國小家長委員會
menu_top_background
:::
103學年度
:::

103學年度家長委員會贊助經費芳名錄

編號

職稱

姓名

金額

1

會長

王信宗

13,000

2

副會長

龐紹華

5,000

3

副會長

傅名頡

4,000

4

常務委員

邱國興

1,000

5

委員

張勝勛

1,000

6

委員

鍾尚宇

2,000

8

委員

羅琳華

2,000

9

諮詢顧問

梁召明

5,000

10

諮詢顧問

呂明城

1,000

11

顧問

李聲勇

5,000

12

顧問

劉興顥

3,000

13

社區家長

黃梁生

2,000

合計

 

 

44,000

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome