title icon 三灣國小家長委員會
menu_top_background
:::
102學年度
:::

102學年度家長委員會贊助經費芳名錄

 編號

 職稱

 姓名

 金額

1

會長

黃聰明

3,000

2

副會長

王信宗

6,000

3

常務委員

龐紹華

5,000

4

委員

張勝勛

1,000

5

委員

張雙林

2,000

6

委員

溫仁冬

3,000

7

委員

劉恭銘

1,000

8

委員

鍾尚宇

2,000

9

委員

黃陳建東

1,000

10

諮詢顧問

陳光洋

1,000

11

諮詢顧問

梁召明

8,000

12

諮詢顧問

廖順和

4,000

13

諮詢顧問

賴元鳳

5,000

14

諮詢顧問

郭智傑

1,000

15

顧問

李聲勇

7,000

16

顧問

劉興顥

3,000

17

顧問

古淑枝

1,000

18

顧問

黃文生

3,000

19

顧問

呂金城

4,000

20

家長

邱世賢

1,000

21

家長

鄒明翰

500

合計

 

 

62,500

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome