title icon 三灣國小家長委員會
menu_top_background
:::
100學年度
:::

100學年度家長委員會贊助經費芳名錄

 編號

 職稱

 姓名

 金額

     1

會長

溫明德

           5,000

     2

副會長

李聲勇

          15,000

     3

常務委員

傅名頡

           3,000

     4

常務委員

曾兆發

           3,000

     5

委員

李臺生

           3,000

     6

委員

王信宗

           1,000

     7

委員

張陽仁

           3,000

     8

委員

羅經仁

           1,000

     9

委員

陳光華

           2,000

    10

委員

李蓬財

           3,000

    11

委員

黃聰明

           3,000

    12

委員

吳燕明

           2,000

    13

諮詢顧問

梁召明

           5,000

    14

諮詢顧問

郭智傑

           3,000

    15

顧問

李聲生

           5,000

    16

顧問

陳順和

           2,000

 合計

 

 

          59,000

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome