title icon 福基國小健康中心
menu_top_background
:::
Welcome
:::

姓  名:張 真 護理師

                                         

                                         證    照:助產士證書

                                                   護士證書

                                                   護理師證書

                                         工作執掌:衛生教育

                                                   健康宣導

                                                   簡易傷害處理

                                                   學生平安保險

                                                   協助午餐業務

                                                   公保、退撫、健勞保、勞退業務

                                                   臨時交辦事務

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome