title icon 后庄愛的書庫閱讀網
menu_top_background
:::
各班好書交換基分表
:::
         好書交換各班學生積分總分
年級 班別 姓名 積分 年級 班別 姓名 積分
陳銘偉 1 曾逸彗 13
  左真羽 2   合計 13
  黃怡婕 3 林怡湘 14
  方乙凱 1   湯美玲 8
  吳婕寧 1   李育萱 2
  池峻華 3   吳碩旂 6
  何家維 6   陳詩君 4
  朱秀恩 2   合計 34
  合計 19 林楹棋 1
周冠言 6   陳佳伶 4
  湯嚴凱 2   蕭佑如 6
  饒庭禎 1   合計 11
  饒軒羽 5 吳詩婷 2
  李姿儒 4   李心然 17
  黃詩喻 5    陳柏宏  12
  劉柄成 5   池惠涵 4
  合計 28   黃子柔 2
古家維 9   黃冠騰 4
  合計 9   合計 41
吳雅婷 1 林宣吟 3
  蕭佩珊 3   薛皓哲 2
  合計 4   謝淳安 3
林其慧 10   合計 8
  翁子瀞 21 合計 31
                                             全校總積分  191
menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome